Tilmeld mig
Hos Barry tjener vi udelukkende penge ved at opkræve et månedlig abonnement på kr. 29. Intet andet.
Strømmen skal du selvfølgelig betale for. Uden ekstra fortjeneste fra vores side.
Du får adgang til strøm til indkøbspris, præcis den samme pris som vi betaler på Nord Pool elbørsen. Klik her og se prisen idag time for time.
NB: “DK”1 står for Vest Danmark (postnummer >4999) og “DK2” for Øst Danmark (postnummer <5000)
NORD\nPOOL
Vil du have oplyst din præcise pris som den vil have set ud idag, inkl. skatter, afgifter, transport og el, så klik her.

Hvad er Spot prisen?

Har du en fjernaflæst elmåler - og er dit netselskab begyndt at timeafregne dit elforbrug over for os, får du en ny pris hver time. Din pris pr. time er den elindkøbspris, vi har haft på den nordiske elbørs Nord Pool Spot i den pågældende time + moms. Er prisen på el-børsen lav, bliver din pris også lav, mens din pris stiger, hvis prisen på el-børsen stiger.

Prisen kan variere i forhold til den endelig pris som du betaler i app’en, da vi altid viderefakturerer de til enhver tid gældende tariffer fra dit netselskab, Energinet.dk og staten.

Har du ikke fået nogen smart elmåler endnu?

Du kan stadig får stadig glæde af det attraktive Spot Pris.
Elprisen er den gennemsnitlige spotpris, men i tilfælde af at du ikke har en aktiveret timeaflæst elmåler, vil din forbrugsprofil - ifølge branchens standard - blive estimeret ud fra netselskabets gennemsnitlige profil, så den endelige elpris kan være en anelse mindre eller mere end den faktisk spotpris.

Såfremt du ønsker at få en præcis beregning for din adresse er du velkommen til at sende en forespørgelse til vores dejlige support team -kilk her.

Opsigelse

Du kan opsige din aftale med 14 dages varsel til udgangen af en måned.

Mindstepris

Din mindstepris er kr. 29 pr. måned i abonnement samt betaling for det løbende forbrug af el i opsigelsesperioden inklusiv transport af el og afgifter.

Betalingsgebyrer

Alt er inkluderet når du betaler dit måneligt abonnement på kr. 29. Det er enkelt og fair.

Prisudregning, afgifter og tariffer

Den viste pris for transport af el og afgifter er den pris, vi senest er blevet opkrævet af Radius Elnet A/S, Energinet.dk og staten, og er således et eksempel på, hvordan prisen ser ud, hvis du er kunde hos Radius Elnet A/S. Vi opkræver også transport af el og energiafgifter for dit netselskab. De priser kan du se på dit netselskabs hjemmeside.